Kako se pripremiti na narudžbu prijevoda?

Proces prevođenja je dvostrani proces, koji zahtijeva tijesnu suradnju svih uključenih aktera (naručitelja koji izvršava narudžbu prijevoda, priprema i prosljeđuje originalni tekst i prevoditeljske agencije koja obavlja prijevod i osigurava kvalitetu, pouzdanost, odgovornost, brzinu te poštivanje rokova isporuke). 

Prijevod naručujete prvi put? Upoznajte se s prevoditeljskim rječnikom kako biste bili spremni na svako pitanje!

CILJNI JEZIK PRIJEVODA?

Na koji jezik treba prevesti  sadržaj? Imate li možda posebne želje u svezi sa stilom jezika (britanski engleski, američki engleski, brazilski portugalski i sl.)?

KOJA JE SVRHA PRIJEVODA?

Hoćete li prijevod upotrijebiti u interne svrhe ili ćete ga poslati poslovnim partnerima? Je li to priručnik za prodaju ili ugovor koji se prevodi samo zbog informacija? Hoćete li prijevod prezentirati usmeno?

TKO JE VAŠA CILJNA PUBLIKA ?

Tko će biti čitatelj prevedenog teksta – inženjeri, korisnici, tehničari, opća javnost? U kojoj zemlji će se upotrijebiti? Je li potrebno paziti na neke posebne odredbe te zemlje?

KOJA JE TEMATIKA TEKSTA I KOLIKO JE OPSEŽAN?

Ako možete obrazložiti područje i tematiku teksta, njegovu tehničku zahtjevnost i količinu sadržaja za prevođenje, prevoditeljska agencija će moći brže procijeniti vremenski okvir prijevoda. Najbolje je proslijediti nekoliko karakterističnih stranica na ogled i tako ubrzati proces prevođenja.

KOJI JE ROK ISPORUKE PRIJEVODA?

Projekt prevođenja treba isplanirati na način da prevoditelji ne budu pod vremenskim  pritiskom. Kao i izvornom dokumentu, i prijevodu treba određeno vrijeme „dozrijevanja“. Žurnost i kratak rok isporuke imaju utjecaj na kvalitetu samog prijevoda. Prema prevoditeljskim standardima prevoditelj dnevno može prevesti do 2500 riječi, ali u slučaju kompleksnijih tekstova iz specifičnih područja taj normativ može biti i niži. Narudžbu prijevoda uvijek isplanirajte na način da dobijete  vrhunski proizvod u dogovorenom roku.

Prevoditeljski projekti se međusobno razlikuju pa je za svaki projekt od ključnog značenja da se unaprijed napravi dogovor između naručitelja i izvođača. Naručitelj treba navesti sve zahtjeve koje treba dosljedno poštivati u procesu prevođenja, jer upravo to definira univerzalno načelo prevoditeljskog posla. Za najbolju pripremu narudžbe i za odlično pripremljen konačni prijevod slijedite niže navedene savjete.