KONFERENCIJSKO PREVOĐENJE OD A DO Ž

Bonton u prevoditeljskoj kabini

Izraz »bonton u kabini« ne nalazimo često u tekstovima koji govore o konferencijskom prevođenju. Ipak, kako su prevoditelji više sati zajedno na vrlo malom radnom prostoru, vrlo je bitan. Bonton podrazumijeva niz sitnica koje su profesionalnim usmenim prevoditeljima razumljive same po sebi, ali često se razlika između njih i početnika krije upravo u tim sitnicama: točnost, dobra priprema za usmeno prevođenje, odgovarajuće odijelo, osobna higijena, diskretnost i rezerviranost, suradnja s partnerom u kabini, itd.

Rad s mikrofonima

Mikrofoni uz glas tumača prenose i sve ostale zvukove u kabini (šum papira, otvaranje i zatvaranje vrata, kašljanje, zvuk olovke). Stoga je u kabini potrebna stroga disciplina.

Glas

Glas je ključna radna oprema usmenog prevoditelja. Usmeni prevoditelji trebaju stalno brinuti o boji i jasnoći svoga glasa te o dikciji, da bi slušateljima pružali dodatni užitak. Prevoditelj treba voditi računa o tome da njegove glasnice moraju izdržati cijelu karijeru. 

Usavršavanje usmenih prevoditelja

Usmeni prevoditelji trebaju svoje znanje stalno usavršavati novim radnim iskustvima ili u  specijaliziranim školama. Međunarodna udruga konferencijskih prevoditelja preporučuje stručno usavršavanje u sveučilišnom okruženju pod vodstvom profesora, koji su i sami konferencijski prevoditelji s poznavanjem zahtjeva tržišta.

Konsekutivno prevođenje

Prevoditelj, koji prevodi konsekutivno, sjedi pored delegata ili stoji uz govornika na pozornici i za njim prevodi po unaprijed dogovorenim dijelovima. Dužinu pojedinačnog dijela dogovaraju prevoditelj i govornik. Za dulje dijelove prevoditelj mora praviti bilješke.

Oprema

Za konsekutivno prevođenje, prevoditelju treba dobro pamćenje, papir i olovka.

Kod simultanog prevođenja kvaliteta prijevoda u velikoj mjeru ovisi o kvaliteti tehničke opreme: načinu postavljanja kabina, dostupnosti kabina, vidljivosti, zvučnoj izolaciji,  kvaliteti slušalica, mikrofona, kvaliteti zvuka,  suradnji s tehničkim osobljem i njihovom iskustvu itd.

Prevoditeljska kabina

Usmeni prevoditelji simultano prevode u kabini. Budući da u njima borave više sati dnevno,  a u tom vremenu trebaju dati sve od sebe, iznimno je važno da kabine zadovoljavaju određene mjere – veličinu, prozračnost i dostupnost.

Putovanja

Konferencijski prevoditelji puno putuju. Ako sudjeluju na skupu izvan svoga mjesta boravka,  imaju pravo na naknadu putnih troškova. Ako je udaljenost veća od 600 km, preporučuje se prijevoz avionom.

Simultano prevođenje

Tijekom simultanog prevođenja, usmeni prevoditelji sjede u prevoditeljskoj kabini gdje imaju dobar pogled na dvoranu i govornika. Govor slušaju preko slušalica i istodobno simultano prevode govor na ciljni jezik. Prema prevoditeljskim standardima dva prevoditelja se izmjenjuju svakih 10-20 minuta. Za simultano prevođenje potrebna je prevoditeljska kabina, koja  odgovara ISO standardima s obzirom na akustičnu izolaciju, veličinu, provjetravanje i dostupnost te odgovarajuću tehničku opremu (slušalice s prijemnicima, mikrofoni…).

Šaptano prevođenje

Šaptanje je oblik prevođenja gdje usmeni prevoditelj sjedi pored jednog ili dvaju slušatelja i šaptanjem prevodi govor. Upotrebljava se u slučajevima kada se prevodi jednoj ili dvjema osobama. Takvo prevođenje ne preporučujemo za više slušatelja ili za situacije kada u istom prostoru radi više prevoditelja (to bi moglo prouzrokovati previše buke, što  bi smetalo prevoditeljima i slušateljima). Budući da je ova tehnika prevođenja veoma zahtjevna, primjenjuje se na veoma kratkim skupovima.

Tehničko osoblje

Tehničko osoblje u procesu simultanog prevođenja ima značajnu ulogu, jer njihovo vladanje opremom i njihova učinkovitost u najvećoj mjeri određuju kvalitetu simultanog prevođenja.

Vidljivost

Usmeni prevoditelji na događaju moraju  imati dobar pogled na govornike, dvoranu i posebno na ekrane. Govor tijela i mimika govornika važan su dio svake rasprave pa je za potpuno razumijevanje važno da ih prevoditelj dobro vidi.

Reakcije slušatelja, izrazi na njihovim licima, njihov dolazak u dvoranu i napuštanje dvorane, sve su to dijelovi poruke, koji su usmenom prevoditelju potrebni za njegov rad. Stoga je iznimno važno gdje su smještene  kabine. Prevoditelji moraju iz svoga sjedišta imati dobar pogled na pozornicu, govornike, ekran i što veći dio dvorane.

Povjerljivost

Povjerljivost je jedno od osnovnih načela koje profesionalni konferencijski prevoditelji u svom radu uzimaju u obzir. Poštuju pravilo potpune povjerljivosti i čuvaju sve informacije koje su dobili tijekom rada na određenom projektu. Na taj način brinu i o svom ugledu. Kodeks profesionalne etike nalaže čuvanje podataka kao poslovnu tajnu.

Zvuk

Kvaliteta zvuka od ključnog je značenja za kvalitetu simultanog prevođenja.Usmeni prevoditelji čuju govornika za jedan stupanj glasnije od ostalih slušatelja, jer uz slušanje i govore. Zvuk, koji dobivaju putem slušalica, treba biti čist, bez smetnji i u rasponu od 125 do 12.500 Hz (primjer: raspon obične telefonske linije je od 0 do 3.400 Hz, što znači da ISDN prijenosi zvuka nisu primjereni za simultano prevođenje).

Za najbolju kvalitetu zvuka  tijekom simultanog prevođenja, treba biti uključen samo govornikov mikrofon. Ako je govornika više, u upotrebi je diskusijski sistem koji omogućuje istodobno uključenje/isključenje mikrofona. Ozvučenje u hotelima ne posjeduje  tu vrstu mikrofona, zato, budući da su uključeni svi mikrofoni u isto vrijeme,prevoditelj čuje sva šaputanja i druge zvukove iz pozadine, koji mu smetaju.