Konsekutivno i simultano prevođenje

U vremenima munjevitog globalnog povezivanja nesmetan protok informacija ima u poslovnom svijetu ključno značenje. Usmeni prevoditelj, stručnjak za sporazumijevanje među pripadnicima raznih kultura tako dobiva sve veće značenje. Zadužen je za prevođenje raznih događaja o kojima ovisi oblik prevođenja (npr. šaptano i znakovno), a najčešće su to konsekutivno i simultano prevođenje.

ŠTO JE KONSEKUTIVNO, A ŠTO SIMULTANO PREVOĐENJE?

Kod konsekutivnog prevođenja prevoditelj sjedi/stoji kraj govornika i za njim prevodi govor po unaprijed dogovorenim dijelovima. Sve što za to treba su dobro pamćenje, list papira i olovku. Budući da okupljenima prenosi govornikove ideje koje moraju u ciljnom jeziku biti besprijekorno predstavljene, mora posjedovati vještinu javnog nastupanja. Također, dobro se mora upoznati s područjem prevođenja, jer je pri vremenskom odstupanju koje nastane u konsekutivnom prevođenju vrlo važno pravilno sažeti poruku govornikovih misli! Konsekutivno je prevođenje primjerenije za poslovne sastanke ili ručkove, manje grupe ljudi i događaje koji nisu vremenski ograničeni.

Simultano prevođenje u svoju izvedbu uključuje tehnologiju. Prevoditelji određene jezične kombinacije, koji se prema prevoditeljskim standardima smjenjuju svakih 15-20 minuta, slušaju govornika preko slušalica i prevode u mikrofon. Odatle prijevod putuje do slušateljevih slušalica. Kvaliteta ovakvog prevođenja uvelike ovisi o tehničkoj opremi; postavljanju kabina u kojima su smješteni prevoditelji, slušalicama, mikrofonu, kvaliteti zvuka, raspoloživosti i uvježbanosti tehničara te naposljetku pravovremenoj pripremi prevoditelja za događaj.

Igor Gorše, voditelj simultanih prevoditelja u prevoditeljskoj agenciji Alkemist objasnio je zašto prevoditeljski standardi pri simultanom prevođenju određuju mijenjanje prevoditelja: „Konferencijski prevoditelji istovremeno slušaju govornika, sažimaju značenje rečenoga, to prenose u drugi kulturni i gramatički sustav te govore. Sve to od njih zahtijeva veliki napor i potrebnu koncentraciju. Zato su za takav posao sposobni samo najiskusniji prevoditelji s pojedinog područja.”