Online prevoditelj

Ako bi udružili sve prevoditelje na svijetu sa zadatkom da prevedu sav sadržaj koji online prevoditelj Google Translate prevede u jednom danu, na prijevod bi trebali čekati otprilike jednu godinu. S 10 milijardi riječi, koliko program može prevesti u 24 sata,  tehnologija je i pred jezičnu struku nehotice postavila nove izazove. Međutim, jesu  li alati za prevođenje zaista dostigli razinu gdje možemo govoriti o pravoj prevoditeljskoj renesansi?

U informacijskom dobu proizvodimo sve viša sadržaja. Otvorenost interneta pretvorila nas je u glasnike informacija koje dnevno susrećemo na različitim internetskim stranicama, na blogovima ili društvenim mrežama. Svakoga dana kontaktiramo ljude iz čitavog svijeta,  izmjenjujemo mišljenja, a uspješnost međusobnog sporazumijevanja najčešće se ogleda u savladavanju jezičnih prepreka.

Kroz godine se tom trendu prilagođavala i tehnologija. Dovoljno je da posjetimo neki od online prevoditelja, na primjer Googlov Translate ili Yahoo Babel Fish, i već možemo čitati ili stvarati sadržaje na različitim svjetskim jezicima. Ali, u formalnim i produbljenim oblicima komuniciranja alati, prevoditelji i mobilne aplikacije, unatoč svojim neospornim prednostima, među kojima je i brzina, ne mogu osigurati semantičke značajke pojedinačnog jezika, kao i pravilne gramatičke oblike. Kod prijevoda duljih tekstova često se susrećemo s greškama koje mogu biti i sudbonosne.

KAKO DJELUJE ONLINE PREVODITELJ?

Online prevoditelj za prevođenje upotrebljava statističke tehnike prevođenja, koje se baziraju na goloj obradi sadržaja, koji je već bio preveden od strane pravog prevoditelja. Zbog toga nije u stanju razabrati značenja riječi, tonove kojima su zapisane, kao ni specifičnosti kulturne okoline u kojoj su nastale. Toga su posebno svjesni profesionalci u kreativnoj industriji, koji čitatelju odnosno potrošaču pokušavaju osigurati najkvalitetnije tekstove na njihovom jeziku.

Tehnologija neće nikad u cjelini nadomjestiti čovjeka, budući da je strojeve  teško naučiti specifičnostima kultura različitih područja. Jezik je živ organizam, svaki govornik određenog jezika u mogućnosti je oblikovati novu riječ ili već postojećoj dodavati nova značenja, što je posebno evidentno u razvoju društvenih mreža, koje su uvele i promijenile značenje izraza, kao što su tweet, like, pin i sl. Jedini pouzdan izvor za raspravljanje i razumijevanje takvih sadržaja i njihovo povezivanje ostaje i ostat će čovjek.