Ovjereni prijevod i njegove karakteristike

Ovjereni prijevod je poseban oblik prijevoda koji se koristi u službene svrhe te osim poštovanja jezičnih, gramatičkih i drugih pravila također zahtijeva priloženu izjavu sudskog tumača. Prevođenje službenih dokumenata smiju obavljati samo profesionalni prevoditelji odnosno sudski tumači koji su položili poseban ispit na Ministarstvu pravosuđa te svojim pečatom i potpisom jamče za istovjetnost prijevoda s izvornikom. Svaki je tumač zaprisegnuo za određenu jezičnu kombinaciju koja je njegovo radno područje, a sudski se prijevod od običnog razlikuje po tome što je važeći i u inozemstvu.

Prijevode dokumenata nije uvijek potrebno ovjeriti od strane sudskog tumača i zato se treba unaprijed raspitati. U službene svrhe najčešće se traže ovjereni prijevodi svjedodžbi, rodnih i vjenčanih listova, putovnice, liječničkih nalaza, potvrda o nekažnjavanju, policijskih zapisnika, izvadaka iz registra, punomoći, te drugih dokumenata.

PO ČEMU MOGU PREPOZNATI OVJERENI PRIJEVOD?

Ovjereni prijevod se uvijek sastoji od izvornika, ovjerene (dokumente možete ovjeriti kod javnog bilježnika) ili obične kopije koja se nalazi na vrhu pripremljenog dokumenta te prijevoda sudskog tumača na ciljnom jeziku, npr. engleskom. Sudski tumač mora dokumentu također priložiti potpisanu i ovjerenu izjavu o istovjetnosti prijevoda s originalom te podatke o tumaču čime jamči kvalitetu prevedenog teksta i za to odgovara.

Sudski je prijevod uvijek žigosan i uvezan službenim koncem kako se dokumenti ne bi izgubili ili pomiješali.

Alkemistova prevoditeljska agencija u Zagrebu otvorena je za sve vaše upite i želje, od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati. Za sve informacije stojimo na raspolaganju na besplatnom telefonskom broju: 0800 205 206, e-mailu: info@alkemist.hr ili u našim prostorijama na adresi Radnička cesta 22/3.