Prevođenje filmova

S filmovima i njihovim prijevodima susrećemo se svaki dan. Sedma umjetnost, koja sadrži glazbu, literaturu, animaciju, kazalište i ples, do danas se duboko usadila u našu svakidašnjicu te prerasla u najistaknutiju predstavnicu zabavne industrije. Filmske spektakle  susrećemo na svakom koraku. Kinodvorane obećavaju uvijek nove doživljaje, a zabavu nudi i kućni televizijski ekran gdje svakodnevno možemo vidjeti nove redateljske dosege. Film je globalna umjetnost i stvara se u svim dijelovima svijeta pa je zbog potrebe razumijevanja često potrebno titlovanje na željeni jezik. Prevođenje filmova zahtijeva obradu velikih količina podataka, postavljenih u specifični format – titl. Za nesmetani filmski doživljaj i odgovarajuću sinkronizaciju potrebno je poštivati određena tehnička pravila i zakonitosti.

Titlovi moraju biti u pravilnim dimenzijama kako bi ih gledatelji mogli nesmetano pratiti, a  trebaju se podudarati i sa zvukom i slikovnim prikazom. Zbog toga su uvijek vremenski i prostorno ograničeni, čega se prevoditelj mora posebno držati. Vremensko ograničenje podrazumijeva koliko sekundi će biti određeni dio prevedenog teksta prikazan na ekranu, a duljina prikaza zavisi od duljine protagonistova neprekidnog govora. Prostorno ograničenje, nasuprot tome, određuje koliko redaka teksta je dozvoljeno za pojedinačni prikaz, a i broj znakova koje možemo upotrijebiti. Standard određuje upotrebu između 30 i 60 znakova, što znači da prevoditelj svoj prijevod treba prostorno prilagoditi.

Prevođenje filmova zahtijeva i dogovor oko načina izvedbe i završnog formata u kojem je titlove potrebno isporučiti. Prevoditelj može pripremiti prijevod na osnovi zvučnog zapisa ili već izrađenog prijevoda na nekom drugom jeziku, ali mora poštivati vremenske okvire unutar kojih se titlovi prikazuju.  Kako bi se smanjila mogućnost pogreške, preporučuje se da prevoditelj prevodi uz gledanje filma.