SINKRONIZACIJA ILI PODSLOVLJAVANJE?

Video-sadržaj oblikuje poruke koje mogu brzo i jednostavno doprijeti do široke publiku, sposoban je povećati osviještenost o proizvodu ili usluzi, a jača i odnos s korisnikom te potiče lojalnost. Nije tajna da čak 84.5%  korisnika interneta većinu video-sadržaja prati putem weba. Web je svojom dinamičnošću i prilagodljivošću promijenio  njihovu percepciju. Kanali poput YouTuba te video-sadržaji na zahtjev, poput Netflixa u potpunosti su ga iskorijenili iz vremenskog slijeda tradicionalnih medija te ojačali njegovu komunikacijsku snagu. Video-sadržaji su danas sastavni dio objava na webu. Njima dopunjavamo sadržaje,  objašnjavamo ih ili pomoću njih nešto poručujemo. A za postizanje što šireg kruga klijenata treba ih najprije približiti na jeziku koji razumiju.

Ako nudite globalni proizvod, a pripremljeni su samo jednojezični sadržaji, svakako je preporučljivo raširiti njegov doseg i prevesti ga te se pobrinuti za lokalizaciju.  Na raspolaganju imate dvije opcije, video-sadržaje možete podsloviti ili sadržaje zamijeniti zvučnim zapisom, dakle sinkronizirati.

Sinkronizacija

Iako se radi samo o zamjeni ciljnog jezika u kojem će sadržaj biti proslijeđen, sinkronizacija nije tako jednostavna kao što biste mislili na prvi pogled. Proces može biti vrlo intenzivan, a u usporedbi s podslovljavanjem može značajno uvećati troškove, jer u njih nisu uključeni samo transkripcija i prevođenje, nego i snimanje zvučnog zapisa. A njegova cijena može ovisiti o raznim činiteljima, na primjer, o odabiru profesionalnih govornika ili amatera, o  snimanju zvuka u profesionalnom studiju ili u vlastitom domu pomoću odgovarajuće programske opreme.

A ipak postoje primjeri u kojima je preporučljivo odabrati upravo sinkronizaciju. Najprije razmislite kome je video namijenjen? Hoće li ga gledati tinejdžeri koji  poslovično obavljaju više poslova  istovremeno i teško se usredotočuju?  U tom slučaju sigurno ćete željeti da čuju proslijeđen sadržaj. Za podnaslove se nećete odlučiti i kod pripremanja video lekcija ili vodiča, gdje korisnik svoju pažnju treba usmjeriti na događaj na ekranu. 

Podnaslovi 

Podnaslovi su, za razliku od sinkronizacije, relativno povoljno rješenje za razumijevanje pripremljenih video-sadržaja na stranom jeziku, jer ih je posve jednostavno prevesti. S podnaslovima možemo i osjetno sniziti troškove, a uz to trebamo biti svjesni da oni u nekim slučajevima mogu biti nepovoljni za korisnike, što može dovesti do prijevremenog zaustavljanja videa. Podnaslovi su primjerni za prezentacijske filmove, dulja predavanja ili rasprave, gdje nema puno događanja i gdje bi sinkronizacija mogla dovesti do previsokih troškova. Primjer je sveučilište koje želi svojim studentima iz inozemstva osigurati lekcije za učenje. Podnaslovi koji prate predavanje profesora u tom su slučaju sigurno pametan izbor. Isto tako pametno ih je uključiti i u sadržaje potrošnoga tipa, npr. video-sadržaje na YouTubu.