Sklanjanje imena i prezimena

Osobno ime ili antroponim riječ je po kojoj se ljudi međusobno razlikuju. Dobijamo ga rođenjem, a čine ga dva dijela – osobno ime i obiteljsko ime koje još nazivamo i prezimenom.

U Hrvatskoj su najčešća imena Ivan i Marija, a prezime Horvat.

S obzirom na to da smo o imenima već ponešto naučili, osvježimo znanje informacijama o tome kako se pravilno pišu imena!

Sklanjanje imena i prezimena

 

Tijekom pisanja dopisa, često možemo naići na neprilike pri oslovljavanju osoba, iako pravila nisu toliko zahtjevna da ih ne bismo mogli zapamtiti.

Prema pravopisu hrvatskog jezika slijedi

1.    Kod muških imena sklanjaju se i osobno ime i prezime: Ivan Horvat − Ivana Horvata.

2.    Kod ženskih imena osobno se ime sklanja, dok prezime ostaje nepromijenjeno: Marija Čupić – Marije Čupić.

3.    Ukoliko prezime ženske osobe završava nastavkom –a, i ono se sklanja: Ivana Jelaska – Ivane Jelaske.

Pravilna uporaba i sklanjanje skraćenica 

U službenim dopisima i sličnim dokumentima uz ime i prezime rabimo i skraćenice, pri čemu moramo obratiti pažnju na dva elementa. Skraćenice riječi gospodin, gospođa i gospođica standardne su i propisane riječi te stoga moramo voditi računa o tome da ih rabimo u odgovarajućem obliku: 

gospodin – g.
gospođa – gđa
gospođica – gđica

Preporučuje se izbjegavanje raznih neprikladno skovanih skraćenica, poput gdin, gosp. i sl.

Skraćenice sklanjamo kao i ime i prezime, npr: Pozovite gđu Valentinu Hlupić/ Predajte pošiljku gđi Ivani Horvat.