Osobno ime ili antroponim riječ je po kojoj se ljudi međusobno razlikuju. Dobijamo ga rođenjem, a čine ga dva dijela – osobno ime i obiteljsko ime koje još nazivamo i prezimenom.
U Hrvatskoj su najčešća imena Ivan i Marija, a prezime Horvat.
S obzirom na to da smo o imenima već ponešto naučili, osvježimo znanje informacijama o tome kako se pravilno pišu imena!
Sklanjanje imena i prezimena
 
Tijekom pisanja dopisa, često možemo naići na neprilike pri oslovljavanju osoba, iako pravila nisu toliko zahtjevna da ih ne bismo mogli zapamtiti.
Prema pravopisu hrvatskog jezika slijedi
1.    Kod muških imena sklanjaju Celotna novica