Davor Hećimović Davor Hećimović,
voditelj projekata

"Velik dio vremena posvećujemo postupku kontrole. Tu je vrlo bitan osjećaj za jezik, skrivena značenja i jezične nijanse."

Lektoriranje

Ukoliko želite osigurati točnost i jezični sklad tekstova, povjerite ih na lekturu našim lektorima kojima je jezik lektoriranog teksta materinji jezik. Svaki prijevod koji naručite kod nas uključuje i besplatnu lekturu izvornih govornika, koji tekst prilagode kulturnim i poslovnim značajkama područja gdje će se prijevod koristiti.

Prevođenje i lekturu vrše kvalificirane osobe s područja jezika. Lektor pročita vaš tekst te ga popravi pravopisno, gramatički i morfološki. Kako je nezavisni čitatelj također lako uoči i nejasna značenja kao i oprečne pojmove koji su se slučajno našli u Vašem tekstu. Naši lektori su izvorni govornici jezika kvalificirani za lektoriranje svih vrsta prijevoda.

Kod nas možete izabrati:

  • lektoriranje diplomskih i magistarskih radova,
  • lektoriranje doktorskih disertacija,
  • lektoriranje medicinskih tekstova,
  • lektoriranje pravnih tekstova,
  • lektoriranje poslovnih tekstova,
  • lektoriranje književnih tekstova,
  • lektoriranje tekstova iz drugih stručnih područja.

Ukoliko prijevod naručite kod nas, lektura je besplatna. Ukoliko vam je potrebna samo lektura, cijena lektoriranja kreće se od 42,00 do 73,00 HRK.

Za informacije i narudžbe lekture nazovite nas na besplatni broj telefona 0800 205 206 ili nam pošaljite tekst na info@alkemist.hr i u nekoliko trenutaka pripremit ćemo vam informativnu i neobvezujuću ponudu..