Englesko-hrvatski rječnik

Rječnik je priručnik u kojem su abecednim redoslijedom navedena objašnjenja o izgovoru, značenju i korijenu riječi. Razlikujemo različite vrste rječnika, naprimjer jednojezične (pravopisni, terminološki ili etimološki rječnik) i dvojezične ili višejezične rječnike, kao što su hrvatsko-engleski ili englesko-hrvatski rječnik, koji služe razumijevanju tekstova i značenja nekog stranog jezika.

Rječnik sadrži različite natuknice, u kojima je u posebnim alinejama obrađen ili preveden željeni izraz. Natuknica sadržava zakonitosti naglašavanja, slijede podatci o rodu, izgovoru ili skraćenici te semantička prezentacija natuknice, odnosno tumačenje. U slučaju da traženi termin ima više značenja, oni su označeni brojkama i međusobno odvojeni.

Primjer možemo pronaći u englesko-hrvatskom rječniku:

Glava

musical [mjú:zikəl]

Objašnjenje

1. adjective (~ly adverb) glazbeni, 
 muzikalan, melodičan;

2. noun American glazbena komedija, 
opereta, glazbena večer; ~ film glazbeni 
film

Englesko-hrvatski rječnik je za prevoditelja neophodno pomagalo. Pomoću njega prevoditelji se mogu uvjeriti  u pravilnu upotrebu određenog termina ili potražiti odgovarajuću riječ  na stranom jeziku. Ponekad se u prijevode umiješaju i sami naručitelji koji zahtijevaju izričitu upotrebu određenih termina. U tom slučaju oni pripreme terminološki rječnik, koji se treba u procesu prevođenja poštivati. 

Uz osnovne višejezične rječnike, kakav je naprimjer Veliki englesko-hrvatski rječnik, poznajemo i stručne višejezične rječnike sa specifičnim skupom riječi i izraza za potrebe raznih stručnih djelatnosti. Takvi su recimo Hrvatsko-engleski pravni rječnik, kojim se koriste pravnici, javni bilježnici ili sudski tumači, i Englesko-hrvatski poslovni rječnik, koji sadrži pojmove iz svijeta bankarstva, prodaje, marketinga i trgovine, a njime se koriste poduzetnici i ekonomisti.