Kako naručiti prijevod?

Najbolje rezultate prijevoda osiguravamo kada je izvorni dokument  jasan i lektoriran. Po mogućnosti ga pošaljite u elektronskom obliku (e-pošta, vanjski nosioci podataka). Pošaljite samo dokumente koji su namijenjeni prevođenju. Ako šaljete i dodatne sadržaje, koji prevoditelju mogu biti od pomoći, trebate to jasno naznačiti. Pošaljite ukupan „paket” u cjelini – upute, izvornik u elektronskom ili papirnatom obliku, dodatne sadržaje, popis posebnih izraza i podatke o osobi za kontakt. Važno je da u pismenom obliku jasno i nedvosmisleno napišete svoja očekivanja, zahtjeve i upute. 

U postupku prevođenja prevoditelj će možda imati pitanja u vezi sadržaja. Pokušajte mu osigurati što više dodatnih informacija.

ANALIZIRAJTE SADRŽAJ ZA PRIJEVOD

Prije predaje sadržaja u prijevod, potrebno je brižljivo pregledati i potražiti riječi i fraze za koje mislite da će prevoditelju praviti probleme, naprimjer riječi u dijalektu, stručni termini, skraćenice. Provjerite jasnoću EX0-001 originalnog teksta, ako je potrebno proslijedite ga stručnom lektoru.

Ponekad ne možete utjecati na sadržaj teksta. U tom slučaju trebate biti svjesni da prijevod treba biti jednako dobar kao izvorni tekst, što je karakteristika tehničkih tekstova. Ako je izvorni tekst loše napisan, to će se odraziti i u prijevodu.  Prevoditelj će svakako pokušati osigurati najbolje što može.

 

PROSLIJEDITE UPUTE I DODATNE SADRŽAJE

 

Raspitajte se o dodatnim sadržajima koji mogu olakšati prijevod i približiti ga vašim željama (naprimjer opisi sličnih proizvoda, interni rječnici, godišnja izvješća, brošure). Ako nemate popis posebnih izraza, napravite ga sami –  za početak neka bude kratak – treba sadržavati izraze, skraćenice i fraze specifične za vaše poduzeće i struku.

 

ODREĐIVANJE ROKA ISPORUKE PRIJEVODA

 

Projekt prevođenja treba isplanirati na način da prevoditelji ne bude pod vremenskim 
HP2-E59 pritiskom. Kao izvornom dokumentu i prijevodu treba određeno vrijeme „dozrijevanja“. Žurnost i kratak rok isporuke utječu na kvalitetu samog prijevoda.

 

PROVJERITE PRIJEVOD

 

Proslijedite prijevod vašem suradniku (najbolje u državu za koju je prijevod namijenjen). Ukoliko ćete u tekst unositi promjene, ponovno ga pošaljite nama zbog ponovnog pregleda.

Sadržaj na prijevod šaljete nakon brojnih rasprava i istraživanja.  Prevoditelji nisu dio tog procesa. Dajte im priliku da se upoznaju s vama i vašim poduzećem.

Za upoznavanje je potrebno određeno vrijeme. Jedan ili dva početna projekta za početak dugoročne suradnje dobra su investicija u buduću suradnju.

 

PROMJENA PRVOBITNE NAMJENE PRIJEVODA 

 

Prevoditelj prevodi misleći na one kojima je prijevod namijenjen. Promjenu namjene prijevoda trebate saopćiti što prije, jer će vjerojatno biti potrebni popravci dijela teksta.