Zašto su u procesu prijevoda potrebni prevoditelj i lektor?

Kod prevođenja je iznimno važno posvetiti dovoljno pažnje  primjerenosti sadržaja, gramatičkoj pravilnosti i sveopćoj kvaliteti, a potrebno je misliti i na kulturne i ostale značajke područja na kojemu će se prijevod koristiti, stoga  najveću odgovornost za kvalitetu prijevoda imaju prevoditelj i lektor. Svi prvo naučimo jedan jezik, jezik s kojim smo u uskoj vezi preko naših roditelja ili skrbnika i u kojemu se kasnije najlakše izražavamo. Zovemo ga materinski jezik. Većina prevoditelja prevodi s tog jednog, materinskog jezika na neki strani jezik i obratno i zato se taj drugi jezik zove strani jezik. Kako sami nisu upoznati sa svim jezičnim značajkama određenog područja, potrebno je uključiti i izvorne govornike, lektore, koji dolaze iz država, u kojima će se prijevod koristiti. Oni mogu uočiti i osjetiti pojedine detalje u tekstu koje prevoditelj ne može uvijek vidjeti. Lektori uklanjaju potencijalne gramatičke greške, prilagođavaju stil teksta, mijenjaju redoslijed riječi, izraze, dodaju određene fraze koje su uvriježene u govoru ciljanog područja. Izvorni govornici, dakle, brinu o tome da se izbjegnu bilo kakve neugodnosti i zabune te pridonose boljoj čitkosti, a time i boljem razumijevanju teksta.

PREVODITELJ I LEKTOR

U Alkemistu posvećujemo veliku pažnju kvalitetno obavljenim prijevodima, stoga se svi tekstovi prije isporuke provjere tri puta po sistemu prevoditelj i lektor i voditelj projekta. Vjerujemo u  međusobno povjerenje, iskrenost i osobni pristup, na temelju čega možemo izgraditi dugoročan partnerski odnos. Zbog specifičnosti pojedinačnih stručnih sadržaja, koji traže specifičnu terminologiju i odgovarajuće stručno znanje, dodjeljujemo vam prevoditelja, koji ima brojna iskustva na vašem stručnom području i osigurava besprijekornost prijevoda. Iznimno nam je važno i vaše mišljenje, jer  vas želimo kao stručnjaka pojedinog područja uključiti u proces prevođenja. Zajedno s vama pripremamo odgovarajući terminološki rječnik, koji će biti osnovno pomagalo za prevoditelja i lektora.

Bez obzira na to trebate li prijevod vaših kataloga, uputa, financijskih izvješća, marketinških sadržaja, publikacija, medicinskih ili tehničkih tekstova, u prevoditeljskoj agenciji Alkemist možemo vam osigurati kvalitetnu i brzu izvedbu te vrhunski proizvod.