U vremenima munjevitog globalnog povezivanja nesmetan protok informacija ima u poslovnom svijetu ključno značenje. Usmeni prevoditelj, stručnjak za sporazumijevanje među pripadnicima raznih kultura tako dobiva sve veće značenje. Zadužen je za prevođenje raznih događaja o kojima ovisi oblik prevođenja (npr. šaptano i znakovno), a najčešće su to konsekutivno i simultano prevođenje.
ŠTO JE KONSEKUTIVNO, A ŠTO SIMULTANO PREVOĐENJE?
Kod konsekutivnog prevođenja prevoditelj sjedi/stoji kraj govornika i za njim prevodi govor po unaprijed dogovorenim dijelovima. Sve što za to treba su dobro pamćenje, list papira i olovku. Budući da okupljenima prenosi govornikove ideje koje moraju u ciljnom jeziku biti besprijekorno predstavljene, Celotna novica