Ako bi udružili sve prevoditelje na svijetu sa zadatkom da prevedu sav sadržaj koji online prevoditelj Google Translate prevede u jednom danu, na prijevod bi trebali čekati otprilike jednu godinu. S 10 milijardi riječi, koliko program može prevesti u 24 sata,  tehnologija je i pred jezičnu struku nehotice postavila nove izazove. Međutim, jesu  li alati za prevođenje zaista dostigli razinu gdje možemo govoriti o pravoj prevoditeljskoj renesansi?
U informacijskom dobu proizvodimo sve viša sadržaja. Otvorenost interneta pretvorila nas je u glasnike informacija koje dnevno susrećemo na različitim internetskim stranicama, na blogovima ili društvenim mrežama. Svakoga dana kontaktiramo ljude iz čitavog Celotna novica