Video-sadržaj oblikuje poruke koje mogu brzo i jednostavno doprijeti do široke publiku, sposoban je povećati osviještenost o proizvodu ili usluzi, a jača i odnos s korisnikom te potiče lojalnost. Nije tajna da čak 84.5%  korisnika interneta većinu video-sadržaja prati putem weba. Web je svojom dinamičnošću i prilagodljivošću promijenio  njihovu percepciju. Kanali poput YouTuba te video-sadržaji na zahtjev, poput Netflixa u potpunosti su ga iskorijenili iz vremenskog slijeda tradicionalnih medija te ojačali njegovu komunikacijsku snagu. Video-sadržaji su danas sastavni dio objava na webu. Njima dopunjavamo sadržaje,  objašnjavamo ih ili pomoću njih nešto poručujemo. A za postizanje što šireg kruga klijenata treba Celotna novica