Kod prevođenja je iznimno važno posvetiti dovoljno pažnje  primjerenosti sadržaja, gramatičkoj pravilnosti i sveopćoj kvaliteti, a potrebno je misliti i na kulturne i ostale značajke područja na kojemu će se prijevod koristiti, stoga  najveću odgovornost za kvalitetu prijevoda imaju prevoditelj i lektor. Svi prvo naučimo jedan jezik, jezik s kojim smo u uskoj vezi preko naših roditelja ili skrbnika i u kojemu se kasnije najlakše izražavamo. Zovemo ga materinski jezik. Većina prevoditelja prevodi s tog jednog, materinskog jezika na neki strani jezik i obratno i zato se taj drugi jezik zove strani jezik. Kako sami nisu upoznati sa svim jezičnim Celotna novica